תנאי שימוש לגולשים באתר תיירות גולן

המסמך מנוסח בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

 1. אתר תיירות גולן הינו אתר בבעלותה של החברה הכלכלית גולן (להלן: “האתר”). כל מקום בו מצוין האתר, הכוונה היא בהתאמה גם לחברה הכלכלית גולן (להלן: “החכ”ל”) ו/או לכל הבא מטעמה.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. האתר “תיירות גולן” הינו אתר תוכן העוסק בתחום התיירות בגולן.
 4. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה הנך נדרש  לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 5. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לתכני האתר הם רכושה הבלעדי של החכ”ל ושל הנהלת האתר.
 6. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על דיני מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
 7. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.
 8. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את התאמתו ואת הרלוונטיות שלו.
 9. החכ”ל לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר על ידי תיירנים ו/או בעלי עסקים אחרים בתחומה. החכ”ל אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 10. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החכ”ל איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
 11. בשימוש באתר הנך מוותר על כל טענה כלפי החכ”ל או מי מטעמה.
 12. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 13. הנך מנוע מלפרסם באתר תכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים, שיש בהם כדי להוות לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך ותכנים אשר מכילים קבצים אשר עשויים להזיק לאתר (וירוסים) ותכנים אסורים אחרים מכל סוג שהוא.
 14. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ”ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 15. התכנים המפורסמים באתר חשופים לכלל גולשי האתר. החכ”ל והנהלת האתר לא יישאו באחריות לתגובות אלו, או לכל נזק או דרישה בעקבות התגובות הנ”ל.
 16. בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל: info-tour@megolan.org.il או באמצעות לחיצה על כפתור “צור קשר”.
 17. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 18. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או להפסיקו כליל או לתקופה אחרת. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם שיבושים באתר ו/או הפסקת פעילותו של האתר באופן מלא או חלקי.
 19. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים לתקנון זה בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש.
 20. הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.
 21. לתשומת ליבך – הרשמה לאתר מהווה אישור לשליחת מידע שיווקי ופרסומי.
 22. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור על ידי שליחת מייל לכתובת: info-tour@megolan.org.il
 23. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בנצרת, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.