בירה ללא תחתית

תאריך

מאי 30 2024

שעה

20:00 - 23:00

בירה ללא תחתית בבירה פס גשור

04-6764108


בירה ללא תחתית בבירה פס גשור

04-6764108


מפת אטרקציות גולניות