תנאי שימוש לגולשים באתר תיירות גולן

המסמך מנוסח בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד

אתר תיירות גולן הינו אתר בבעלותה של החברה הכלכלית גולן (להלן: “החכ”ל“) ובכל מקום בו מצוין האתר, הכוונה היא בהתאמה גם לחכ”ל. מטרתו של האתר לרכז במקום אחד מסלולי טיולים, מורשת וטבע אטרקציות ושירותי תיירות לרבות אוכל ולינה  הניתנים בתחומי הגולן.

תנאי השימוש

 1. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש – משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש נדרש לחדול משימוש באתר או באיזה משירותיו. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים במסמך זה.
 1. באתר מידע למגוון פעילויות ומסלולי טיול ואולם מידע זה אינו בגדר ייעוץ, חוות דעת מקצועית או המלצה ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את התאמתו ואת הרלוונטיות שלו לצרכי המשתמש, והאחריות על השימוש במידע על המשתמש בלבד.
 2. באתר קישורים (“לינקים“) לאתרים חיצוניים והאתר אינו אחראי לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת ואלה באחריות המפרסם בלבד, ואין בהימצאותם של קישורים אלה משום ערובה או המלצה והאתר אינו נושא באחריות כלשהי, בעקיפין או במישרין, לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים אלה.
 3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על דיני מדינת ישראל או בכלל, העלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, פרסום לשון הרע, דברי תועבה,  פגיעה בפרטיותו של אחר או פגיעה ברגשות הציבור, תכנים אשר מכילים קבצים אשר עשויים להזיק לאתר (וירוסים) ותכנים אסורים אחרים מכל סוג שהוא.
 4. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה פוגעניים ו/או מפרים את תנאי השימוש והיא רשאית למחוק  לערוך, לקצר, לדחות פרסום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית וזאת מבלי שתצטרך לתת הסבר לכך.
 5. אם נתקלתם בתוכן המפר את תנאי השימוש נודה לכם אם תיידעו את האתר באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר, לכתובת הדוא”ל: info-tour@megolan.org.il או באמצעות  “צור קשר” באתר.
 6. זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.
 7. האתר נסמך על רשת האינטרנט והנהלת האתר אינה מתחייבת לזמינות רצופה ללא תקלות וללא הפסקות.  האתר רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או להפסיקו כליל או לתקופה אחרת ללא כל הודעה מוקדמת מראש. למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם שיבושים באתר ו/או הפסקת פעילותו של האתר בכלל או לתקופה קצרה.
 8. בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בנצרת, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.

  “באתר מידע על מגוון פעילויות, שירותי תיירות ומסלולי טיול ואולם יובהר כי מידע זה אינו בגדר ייעוץ, חוות דעת מקצועית או המלצה ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את התאמתו ואת הרלוונטיות שלו לצרכי המשתמש, והאחריות על השימוש במידע על פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד.
  האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של הפעילויות והשירותים המפורסמים בו, האתר אינו בודק את כשירותם של העסקים והשירותים המפורסמים בו, ובכלל זה קיומו של רשיון עסק תקף, והאחריות לבצע את הבדיקות הרלוונטיות הינה של המשמש בלבד.
  למניעת ספק, עסקים המפרסמים את שירותיהם באתר מחוייבים לפעול בהתאם להוראות הדין החלות עליהם, ובכלל זה הוראות בחוק רישוי עסקים.
  באתר קישורים (“לינקים“) לאתרים חיצוניים והאתר אינו אחראי לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת ואלה באחריות המפרסם בלבד, ואין בהימצאותם של קישורים אלה משום ערובה או המלצה והאתר אינו נושא באחריות כלשהי, בעקיפין או במישרין, לנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים אלה.”

מפת אטרקציות גולניות